Kontakt

Poradenstvo

Marek Timko
riadiaci partner
marek.timko@treal.sk
0907 472 987

Obchod

Jaroslav Timko
partner pre obchod
jaroslav.timko@treal.sk
0918 030 522

Administratíva

Jana Timková
partnerka pre administratívu
info@treal.sk
0908 586 525


Obchodné meno:

t.real s. r. o.

Sídlo:

Nad potokom 2, 900 51 Zohor

Registrácia:

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 152301/B

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN:

SK83 0900 0000 0051 7913 1731

IČO:

53 731 158

DIČ:

2121481142