Služby

Nehnuteľnosti
  • sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností,
  • sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností.

Poradenstvo
  • identifikácia možností a potrieb klientov,
  • analýza trhu.

Dizajn
  • zabezpečenie návrhov realizácie alebo úprav interiérov a exteriérov,
  • home staging (profesionálna úprava nehnuteľností na prezentáciu a predaj).

Rekonštrukcie
  • zabezpečenie realizácie úprav a oprav interiérov a exteriérov.