Úvod

 • Služby pri kúpe nehnuteľností
  Väčšina kupujúcich kupuje nehnuteľnosti jeden alebo dvakrát za život, pričom nemajú ani odborné vedomosti ani praktické skúsenosti s takýmito obchodmi. Kúpa nehnuteľnosti nie je jednoduchý proces a prináša so sebou rôzne vecné a právne riziká. Kupujúci sa pri kúpe nehnuteľností často spoliehajú na realitné kancelárie, ktoré pre predávajúcich sprostredkúvajú predaj nehnuteľností. Tu si je však potrebné uvedomiť, žeContinue reading „Služby pri kúpe nehnuteľností“
 • Spôsob úhrady ceny pri prevode nehnuteľnosti
  Pri rokovaniach o podmienkach prevodu nehnuteľnosti je dôležitá dohoda nie len o výške ceny, ale aj o spôsobe jej úhrady. Nakoľko v súčasnosti platia obmedzenia pri platbách v hotovosti (v prípade platieb medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi môže byť hotovostná platba vo výške najviac 15 000,- EUR, a pri ostatných osobách môže byť hotovostná platba vo výške najviac 5 000,- EUR), pri väčšineContinue reading „Spôsob úhrady ceny pri prevode nehnuteľnosti“
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Okrem podielového spoluvlastníctva sa pri nehnuteľnostiach často stretávame aj s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov (označované skratkou BSM). Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je osobitným druhom spoluvlastníctva, ktoré môže vzniknúť iba medzi manželmi.  V rámci bezpodielového spoluvlastníctva nemajú manželia podiely na nehnuteľnosti. V katastri nehnuteľností je toto spoluvlastníctvo vyjadrené tak, že manželia sú zapísaní spoločne ako vlastníci nehnuteľnosti so spoluvlastníckym podielomContinue reading „Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov“
 • Podielové spoluvlastníctvo
  Pri nehnuteľnostiach (najmä pozemkoch) sa v rámci Slovenska často stretávame s podielovým spoluvlastníctvom. Spoluvlastníctvo je právny stav, pri ktorom určitú nehnuteľnosť vlastnia viaceré osoby. Podielové spoluvlastníctvo najčastejšie vzniká dedením alebo darovaním.  Na rozdiel od zaužívanej predstavy, že každý spoluvlastník má určitú konkrétnu časť nehnuteľnosti (pozemku), ide v prípade podielového spoluvlastníctva o tzv. ideálne podiely t. j. podielyContinue reading „Podielové spoluvlastníctvo“