Služby pri kúpe nehnuteľností

Väčšina kupujúcich kupuje nehnuteľnosti jeden alebo dvakrát za život, pričom nemajú ani odborné vedomosti ani praktické skúsenosti s takýmito obchodmi.

Kúpa nehnuteľnosti nie je jednoduchý proces a prináša so sebou rôzne vecné a právne riziká.

Kupujúci sa pri kúpe nehnuteľností často spoliehajú na realitné kancelárie, ktoré pre predávajúcich sprostredkúvajú predaj nehnuteľností. Tu si je však potrebné uvedomiť, že takéto realitné kancelárie nie sú nestrannými tretími osobami, ale ide o zmluvných partnerov predávajúcich, ktorí sledujú (resp. by mali sledovať) predovšetkým záujmy predávajúcich.

Kupujúci sa spoliehajú aj na banky, ktoré financujú kúpu nehnuteľností. Aj v tomto prípade si je však potrebné uvedomiť, že banky síce vykonávajú čiastočné preskúmanie podmienok kúpy t. j. napr. aj preskúmanie samotných nehnuteľností, avšak v celom procese ich zaujíma najmä zabezpečenie poskytovaných úverov.

Kupujúci sa taktiež spoliehajú aj na informácie dostupné na internete, avšak tieto informácie sú často neoverené, nemusia byť aktuálne alebo prispôsobené konkrétnym podmienkam a potrebám kupujúcich.

Preto by sa mali kupujúci, ktorí nie sú znalí problematiky kúpy nehnuteľností, obrátiť na odborníkov, ktorí im poskytnú potrebné služby. Pokiaľ kupujúci využijú služby odborníkov, výrazne znižujú riziká spojené s kúpou nehnuteľností.

Tak aby sa napr. sen o novom bývaní nestal nočnou morou.